Mária Magdolna valójában Ízisz papnője volt?

October 26, 2015

 

 

Ízisz, a szerelem, a szex és a mágia istennőjének kultusza páratlan népszerűségre tett szert Egyiptomban és azon túl is. Templomok épültek és rendek alakultak az istennő tiszteletére a Római Birodalomban, Görögországban, valamint a Közel-Keleten, hogy őt dicsőítsék és elsajátítsák az istennő tudását, őt képviselve a Földön. Vajon Mária Magdolna is Ízisz papnője volt?

 

Mit képviseltek Ízisz papnői?

 

Ízisz maga a Kozmikus és az Ős Anya, a legmagasabb rendű tudás birtokosa, aki táplálja a Földet, ő a női misztériumok legfelsőbb forrása. A beavatott papnők hosszú időkön keresztül birtokolták Egyiptom ősi titkos tanait, köztük Ízisz tiszta, szakrális szerelmi mágiáját, mely kulcsa a nő és férfi közt létrejövő érzéki szerelemnek. Ugyan az istennő nem csak a szerelemért, hanem a szeretetért, a szexualitásért is felelt, akárcsak a mágiáért és ezeket szintén el kellett sajátítaniuk a papnőknek.

 

 

 

 

Mária Magdolna

 

Apokrif iratok és az Új Testamentum szövegei Mária Magdolnát Jézus tanítványaként nevezik meg, aki részese volt mestere kitüntetett figyelmének. Az Evangéliumok szerint jelen volt Jézus keresztre feszítésekor és tanúja volt feltámadásának. Bár a legtöbb szöveg kitér a múltjára is, mi szerint egy szajha volt, akinek Jézus megbocsátott, feloldozta vétkei alól és kérésre abba hagyta a „praktizálást".

Az ezoterikus és gnosztikus hagyományok úgy tekintenek Mária Magdolnára, mint Jézus szerelmére, házastársára. Ezt az elméletet támasztják alá különböző gnosztikus szövegek, többek között Fülöp Evangéliuma, amely Magdolnát Jézus társaként említi és hangsúlyozza a kettejük közötti közeli, szoros viszonyt. Vagyis ezen elméletek szerint a felesége volt.

 

Magdolna Ízisz-rendjében

 

Némely ezoterikus elméletek szerint elfogadott az a tény, hogy Mária Magdolna Ízisz beavatott papnője volt, aki őrizte és birtokolta az istennő titkos tanait. Gyermekkorában beadták Ízisz templomába, hogy elsajátítsa a tudást és ez akkoriban teljesen normális és megszokott dolog volt. Bár ekkor még Magdolna nem tudta, hogy ő az a kiválasztott, akinek a későbbiekben feladata lesz szerelme által megerősíteni és felkészíteni Jézust a legnagyobb megpróbáltatásra, a végső beavatásra, vagyis a halálra. Mária Magdolna magas szinten elsajátította Ízisz tantrikus mágiáját, amelynek segítségével jön létre nő és férfi között a legmélyebb szakrális szerelmi kapcsolat, mely mindkét felet életerővel tölti fel, ez nemcsak fizika szinten hat, hanem magasabb síkokon is energetikai átalakulással jár. Sőt, ez egyfajta termékenységi rítus, ami egyensúlyban tartja a kozmikus világot, mikor az égben az Isten és Istennő, idelent pedig a párok újra és újra közösülnek, a termékenység energiát szabadítva fel, ami új életet teremt a világban.

A zsidók és az evangélisták is szajhának tartották Magdolnát, nem értették, és nem fogadták el az Ízisz-kultusz vagy a nőiség szentségét. Féltek a Magdolna által birtokolt erőtől, nem ismerték el női hatalmát, és ezért inkább bűnösnek, prostituáltnak bélyegezték. Pedig nem más volt, mint egy földi istennő.

 

Pogány kultuszok Jézus korában

 

Jézus idejében még hódoltak az istennő kultuszának illetve más pogány vallásoknak. Ismert tény, hogy a Római Birodalom területén, rendkívüli módon elterjedt és népszerűvé vált Ízisz vallása, ennek köszönhetően számtalan követőre talált az istennő öröksége. Jézus korában Izrael a rómaiaké volt, így természetesen azon a területen szintén voltak hívei az egyiptomi istennőnek, mindezekből kiindulva akár Mária Magdolna is közéjük tartozhatott. Újabb kutatások szerint a Királyok Könyve egyértelműen utal rá, hogy a jeruzsálemi templomban nemcsak Istenhez, hanem annak feleségéhez is imádkoztak, tehát ebből kiindulva megkérdőjelezhetetlen, hogy valamilyenfajta istennő-kultusz létezett az említett térségben.

Please reload

November 24, 2017

September 28, 2017

September 15, 2017

May 19, 2016

February 9, 2016

October 10, 2015

Please reload

© 2023 by Ballet Academy. Proudly created with Wix.com

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • vimeo-square